RODO

Kontakt do Administratora Danych Osobowych (ADO):

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu

34 –735 Niedźwiedź 233

tel. 18 33 12 776

e-mail: gopsnied@pro.onet.pl

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD):

Dorota Marek

kontakt:

e-mail: odo.dmarek@admarek.pl;

tel. 600 067 995

Z IOD można spotkać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu, 34-735 Niedźwiedź 233 po wcześniejszym telefonicznym (tel. 18 33 12 766) ustaleniu terminu.