Programy realizowane ze środków Budżetu Państwa

Program: Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023

W dniu 06.02.2023 r. Gmina Niedźwiedź podpisała ze Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim umowę nr 99/OPS/2023 zmienioną aneksem nr 2/2023 w celu dofinansowania zadania własnego związanego z realizacją w 2023 r. wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.…

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej W 2023 roku została zawarta umowa pomiędzy Skarbem Państwa –Wojewodą Małopolskim, a Gminą Niedźwiedź, zgodnie z którą Wojewoda przyznaje Gminie Niedźwiedź środki finansowe w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie…