Programy realizowane ze środków Budżetu Państwa

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 – 2027

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 – 2027 to program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oferujący pomoc żywnościową w formie paczek lub posiłków dla osób najbardziej potrzebujących, a także możliwość udziału w tzw. działaniach towarzyszących. Gminny Ośrodek…

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej 2024 rok

  W 04.03.2024 roku została zawarta umowa pomiędzy Skarbem Państwa –Wojewodą Małopolskim, a Gminą Niedźwiedź, zgodnie z którą Wojewoda przyznaje Gminie Niedźwiedź środki finansowe w formie dotacji celowej w kwocie 93 815,00 –wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej…

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”- edycja 2024 r.

Gmina Niedźwiedź podpisało umowę nr 81/WP/2024/FS z Wojewodą Małopolskim, umowa dotyczy realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Celem…

Program: Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028

Program: Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028 Rok 2024 Gmina Niedźwiedź podpisała ze Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim umowę nr 99/OPS/D/2024 w celu dofinansowania zadania własnego związanego z realizacją w 2024 r. wieloletniego rządowego programu „Posiłek w…

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

„Dodatki dla pracowników socjalnych” Rok 2023 Gmina Niedźwiedź zawarła umowę ze Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim, zgodnie z którą Wojewoda dofinansowuje zadanie własne w formie dotacji celowej wynikające z art. 121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej. Zadanie to polega na…