Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”- edycja 2024 r.

Gmina Niedźwiedź podpisało umowę nr 81/WP/2024/FS z Wojewodą Małopolskim, umowa dotyczy realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Celem…

Gminny Dzień Chorego – 10.02.2024r.

Obchody Gminnego Dnia Chorego rozpoczęły się o godz. 11 od uroczystej Mszy Św.w Kościele MBKRŚw. w Niedźwiedziu odprawionej przez proboszcza – ks. kanonika Tadeusza Korczaka.  W czasie Eucharystii nastąpił obrzęd namaszczenia chorych, a po błogosławieństwie wolontariusze ze Stowarzyszenia Kierunek Przyszłość…

Nabór do Programu AOON – edycja 2024

Nabór do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego –…

Informator dla osób dotkniętych przemocą

Tu otrzymasz informację o możliwościach uzyskania pomocy socjalnej, psychologicznej i prawnej. Pracownik socjalny zdecyduje o wszczęciu procedury „Niebieskiej Karty” w Twojej rodzinie. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu, 34-735 Niedźwiedź 233tel. (18) 33 12 776 czynny od poniedziałku do piątku w…

Program: Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028

Program: Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028 Rok 2024 Gmina Niedźwiedź podpisała ze Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim umowę nr 99/OPS/D/2024 w celu dofinansowania zadania własnego związanego z realizacją w 2024 r. wieloletniego rządowego programu „Posiłek w…

Pomoc Żywnościowa 2021-2027 – Podprogram 2023

POMOC ŻYWNOŚCIOWA w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – Podprogram 2023 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu informuje, że od dnia 12 lutego br. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu…

DODATEK OSŁONOWY 2024

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł…