Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej W dniu 17.03.2022 r. została zawarta umowa pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Niedźwiedź, zgodnie z którą Wojewoda przyznaje Gminie Niedźwiedź środki finansowe w formie dotacji celowej z przeznaczeniem…

Kino dla Seniora

Pragniemy zaprosić wszystkich Seniorów na wydarzenie w ramach cyklu Kino dla Seniora organizowanego przez Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora oraz Kino Kijów! Wydarzenie odbędzie się 28 marca o godz. 15:30!KINO KIJÓW, al. Zygmunta Krasińskiego 34, 30-101 Kraków Podczas kolejnego seansu w ramach wydarzenia wyświetlany będzie film pt. ,,Koniec świata, czyli…

Zapytanie ofertowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu zaprasza do składania ofert na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w formie terapii logopedycznej oraz terapii sensorycznej. https://bip.malopolska.pl/opswniedzwiedziu,a,2007545,zapytanie-ofertowe.html

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu zaprasza do składania ofert na wykonanie specjalistycznych usług…