Komunikat do osób po amputacji

Amputacja zmieniła Twoje życie?Nie możesz już pracować w dotychczasowym zawodzie?Powiemy Ci jak możesz się przekwalifikować i znaleźć pracę w nowym zawodzie! Państwowy Fundusz Rahabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej. W…

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu, informuje że wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, przyjmowane są w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 8:00-15:00 w Referacie Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Gminnego…

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT LIMANOWSKI, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi,…

Projekt „Pełnosprawni w pracy – ogólnopolski kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami”

Kontraktor Sp. z o.o. realizuje Projekt „Pełnosprawni w pracy – ogólnopolski kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami – Ministerstwo Rodziny, Pracy i…

Fundacja Towarzyszenia Rodzinie rozpoczyna Projekt pt.: „Mamy dają radę! Wsparcie psychospołeczne samotnych kobiet w ciąży i samotnych matek wychowujących dzieci do pierwszego roku życia.”

Uprzejmie informujemy, że Fundacja Towarzyszenia Rodzinie rozpoczyna Projekt pt.:„Mamy dają radę! Wsparcie psychospołeczne samotnych kobiet w ciąży i samotnych matek wychowujących dzieci do pierwszego roku życia.” Projekt realizowany jest w ramach zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze w obszarze działalności…

Informacja o odstąpieniu wydawania blankietów z numerami – dodatek węglowy

W związku z malejącą liczbą osób składających wnioski o dodatek węglowy – od 9 września br. tj. (piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu odstępuje od wydawania blankietów z numerem i przewidywaną godziną przyjęcia. We wszystkich sprawach Strony są przyjmowane…

ZAPROSZENIE NA WARSZTATY DLA SENIORÓW Z GMINY NIEDŹWIEDŹ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu zaprasza seniorów do udziału w warsztatach mających na celu: osiągnięcie dobrostanu psychofizycznego seniorów, nabycie wiedzy i świadomości dotyczącej poszczególnych etapów traumy, umiejętności jej przeżywania i wychodzenia z traumy, przybliżenie tematu trudnych emocji przeżywanych w…

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej „Dodatki dla pracowników socjalnych” Rok 2022 Gmina Niedźwiedź zawarła umowę ze Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim, zgodnie z którą Wojewoda dofinansowuje zadanie własne w formie dotacji celowej wynikające z art. 121…

Stypendia szkolne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu, informuje że wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2022/2023 przyjmowane będą w Referacie Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego od 1 września 2022 r. do 15…

INFORMACJA dot. PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O DODATEK WĘGLOWY

W celu usprawnienia organizacji przyjmowania wniosków o dodatek węglowy od 5 września br. wydawane będą blankiety z numerem i przewidywaną godziną przyjęcia/obsłużenia Strony. Blankiety wydawane będą w dniu przyjmowania wniosków, tj. poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek od godz. 7:30 do…