Podsumowanie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, Podprogramu 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu w ramach Programu  Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2021 dystrybuował  żywność wśród osób najbardziej potrzebujących na terenie gminy Niedźwiedź. Pomoc żywnościową otrzymały 243 osoby, wydano…

ZMIANA KRYTERIÓW DOCHODOWYCH UPRAWNIAJĄCYCH DO POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ

ZMIANA KRYTERIÓW DOCHODOWYCH UPRAWNIAJĄCYCHDO POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2021 Plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu informuje, że zostało podwyższone kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ i obecnie wynosi:…

Webinaria dla seniorów

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dlaUczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz MinisterstwemRodziny i Polityki Społecznej organizuje webinaria (seminaria online) dla seniorów: * Webinarium pt. Informacyjna rola KNF i UKNF. Sprawdź…

Pomoc żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu informuje o możliwości ubiegania się o pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PODPROGRAM 2021 PLUS. Osoby spełniające kryteria do przyznania pomocy proszone są o zgłoszenie się w tut. Ośrodku celem wydania…

Trwa nabór wniosków do programu „Aktywny samorząd” Moduł I

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej informuje, że trwa nabór wniosków do programu „Aktywny samorząd” Moduł I. Termin składania wniosków: Wnioski można składać do 31 sierpnia 2023 r. Kto może ubiegać się o pomoc? Adresatami programu są osoby ze stopniem…

Dom bezpiecznym miejscem! Kampania informacyjna Ministerstwa Sprawiedliwości

– Dom musi być bezpiecznym miejscem. Ochrona ofiar przemocy powinna być natychmiastowa i skuteczna. Przygotowaliśmy ustawę antyprzemocową która to zapewnia. Pomagamy pokrzywdzonym – podkreśla Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro. W mediach rusza kampania, która popularyzuje wiedzę o wsparciu dla…