INFORMACJA

W związku z organizacją Śniadania Wielkanocnego dla osób samotnych, starszych i niepełnosprawnych z terenu naszej gminy w dniu 20 marca br. (środa) pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu nie będą przyjmować Stron.

Zaproszenie na Śniadanie Wielkanocne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Parafia im. Św. Sebastianaw Niedźwiedziu, Stowarzyszenie Kierunek Przyszłość oraz Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych im. Św. Brata Alberta w Niedźwiedziu zapraszają osoby samotne, starsze, niepełnosprawne z terenu naszej gminy na tradycyjne Śniadanie Wielkanocne, które odbędzie się…

INFORMACJA

Dzień 29 marca 2024 r. (WIELKI PIĄTEK) ustalony został dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Ośrodka za święto przypadające w dniu 6 stycznia 2024 r. (sobota) tj. w dniu wolnym od pracy.

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”- edycja 2024 r.

Gmina Niedźwiedź podpisało umowę nr 81/WP/2024/FS z Wojewodą Małopolskim, umowa dotyczy realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Celem…

Gminny Dzień Chorego – 10.02.2024r.

Obchody Gminnego Dnia Chorego rozpoczęły się o godz. 11 od uroczystej Mszy Św.w Kościele MBKRŚw. w Niedźwiedziu odprawionej przez proboszcza – ks. kanonika Tadeusza Korczaka.  W czasie Eucharystii nastąpił obrzęd namaszczenia chorych, a po błogosławieństwie wolontariusze ze Stowarzyszenia Kierunek Przyszłość…

Nabór do Programu AOON – edycja 2024

Nabór do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego –…

Informator dla osób dotkniętych przemocą

Tu otrzymasz informację o możliwościach uzyskania pomocy socjalnej, psychologicznej i prawnej. Pracownik socjalny zdecyduje o wszczęciu procedury „Niebieskiej Karty” w Twojej rodzinie. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu, 34-735 Niedźwiedź 233tel. (18) 33 12 776 czynny od poniedziałku do piątku w…

Program: Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028

Program: Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028 Rok 2024 Gmina Niedźwiedź podpisała ze Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim umowę nr 99/OPS/D/2024 w celu dofinansowania zadania własnego związanego z realizacją w 2024 r. wieloletniego rządowego programu „Posiłek w…