Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie zamian/aktualizacji źródeł ciepła w deklaracjach do CEEB

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie zjawiska zmian/aktualizacji źródeł ciepła w deklaracjach składanych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków jako baza źródeł ciepła i spalania paliw działa od  1 lipca 2021 r. W deklaracjach składanych do…

Program: Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023

W dniu 21.01.2022 r. Gmina Niedźwiedź podpisała ze Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim umowę nr 1/2022 zmienioną Aneksem nr 1/2022 i nr 2/2022 w celu dofinansowania zadania własnego związanego z realizacją w 2022 r. wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkolei…

Dodatek węglowy – przyjmowanie wniosków

Od 5 września br. wnioski o dodatek węglowy przyjmowane będąw poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 8:00-15:00 w Referacie Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu (I piętro budynku Urzędu Gminy). Środa pozostaje dniem wewnętrznym,…

Dodatek węglowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu, informuje że wnioski o wypłatę dodatku węglowego przyjmowane są w Referacie Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30. Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3…

Zaproszenie na Warsztaty Twórcze dla Seniorów

Stowarzyszenie Muzyka Świata AKORD zaprasza na warsztaty twórcze w ramach 11 edycji projektu Mozart kontra Sinatra – aktywizacja integracyjna przez sztukę. Finałem (dla wyróżniających się seniorów) będzie wyjazd do Warszawy na Senioralia 2022, które odbędą się na Stadionie Narodowym w…

Nowy okres zasiłkowy/ świadczeniowy 2022/2023

Nowy okres zasiłkowy/ świadczeniowy 2022/2023 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu Informuje, że wnioski o ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych/świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2022/2023 w  formie elektronicznej można składać od 1 lipca 2022 r., natomiast w formie papierowej można składać od 1 sierpnia 2022r. Wnioski…

Oddział Małopolski PFRON wspiera osoby z niepełnosprawnościami. „Samodzielność- Aktywność- Mobilność” – nowe programy PFRON

Oddział Małopolski PFRON informuje o wdrożeniu kolejnych inicjatyw zapowiedzianych w rządowym pakiecie „Samodzielność-Aktywność-Mobilność”. Na programy „Mieszkanie dla absolwenta” oraz „Dostępne mieszkanie” oczekiwało środowisko osób z niepełnosprawnościami. Celem obu programów jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej oraz wzrost niezależności osób z…

Baza danych z ofertami pracy dla uchodźców z Ukrainy – pracowników uczelni i studentów

Wiele instytucji naukowych na świecie oferuje uchodźcom z Ukrainy różne formy zatrudnienia: udział w projektach badawczych lub rozwojowych, krótkoterminowe (3 – 6 – 12 miesięczne) stypendia lub stałą pracę. Również pracę na odległość. Baza danych opracowana w ramach Science for…