Introduction

Badanie potrzeb Osób niepełnosprawnych w Polsce

Badanie potrzeb Osób niepełnosprawnych w Polsce

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje ogólnopolski projekt badawczy pn. „Badanie potrzeb Osób niepełnosprawnych w Polsce”.

Za realizacje badań ilościowych oraz badań jakościowych odpowiada konsorcjum firm
Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. oraz Agencja Badawcza Fast Solutions
(Grupa WW Sp. z o.o.)

Głównym celem badania jest zdiagnozowanie potrzeb osób z niepełnosprawnością z punktu
widzenia tych osób oraz zmian, które nastąpiły w stosunku do poprzedniego badania
z 2017 roku. Dzięki tym badaniom dostarczone zostaną również rekomendacje
w zakresie możliwego wsparcia przez PFRON osób niepełnosprawnych w zaspokajaniu
ich potrzeb.

Wszelkie informacje uzyskane w trakcie badania posłużą wyłącznie do celów analitycznych a wobec uczestników badania zachowane zostaną najwyższe
standardy anonimowości i poufności. Raporty i wnioski z badania nie dają możliwości
identyfikacji poszczególnych uczestników.

Weź udział w ankiecie, rozmowie indywidualnej lub w rozmowie grupowej. W badaniu możesz wziąć udział Ty sam lub razem ze swoim opiekunem lub asystentem. Formę badania dopasujemy do Twoich możliwości i potrzeb. Twoja opinia jest ważna!

Skontaktuj się poprzez formularz: https://badanie.panelankietowy.pl/index.php?r=survey/index&sid=858471&token=OzN3955&newtest=Y

W razie pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za realizację badania ze strony wykonawcy:

  • Natalia Pizło, tel. 789 362 649, e-mail: n.pizlo@fastsolutions.com.pl

W razie potrzeby zweryfikowania informacji odnośnie badania możliwy jest kontakt z przedstawicielem ze strony Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych:

  • Krzysztof Kanabaj, tel. 883 847 974, e-mail: Krzysztof.Kanabaj@pfron.org.pl
  • Grzegorz Żuchowski, e-mail: Grzegorz_Zuchowski@pfron.org.pl