Introduction

Bal seniora

Bal seniora

W dniu 23 listopada br. z inicjatywy Stowarzyszenia „Kierunek Przyszłość”, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu i Mszanie Dolnej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej zorganizowano BAL SENIORA dla mieszkańców gminy Niedźwiedź, Mszana Dolna i miasta Mszana Dolna. W imprezie uczestniczyło ponad 150 osób, w tym najliczniejszą grupę stanowili mieszkańcy naszej gminy.

Dzięki uprzejmości Pana Stanisława Burnosa – Prezesa Związku Podhalan Oddział w Niedźwiedziu Bal obył się w siedzibie Związku w Porębie Wielkiej. Do tańca przygrywał Zespół „Skocni”, a obsługę stanowili przedstawiciele organizatorów i Związku Podhalan.

Uczestników balu przywitał Pan Rafał Rusnak – wójt Gminy Niedźwiedź, następnie Pan Marek Pilch – przedstawiciel Stowarzyszenia MANKO Głos Seniora w swoim wystąpieniu szkoleniowym w ramach kampanii Stop manipulacji –nie daj się oszukać zaprezentował metody stosowane przez nieuczciwych sprzedawców. Ponadto promując zdrowy tryb życia zachęcił Seniorów do aktywności fizycznej i właściwego żywienia. Po „części oficjalnej” Seniorzy ruszyli do tańca.