Introduction

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu, informuje że wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, przyjmowane są w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 8:00-15:00 w Referacie Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu (I piętro budynku Urzędu Gminy).

Na mocy ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. poz. 1967), w celu zrekompensowania wzrostu kosztów cen na rynku energii, w tym kosztów opału, wprowadzony został dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.
Zgodnie z ww. ustawą, dodatek ten przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem
ogrzewania tego gospodarstwa jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz
powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe i wynosi
odpowiednio:
1) 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe
zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna
kawałkowego;
2) 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe,
kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy,
zasilane drewnem kawałkowym;
3) 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany
skroplonym gazem LPG;
4) 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.