Introduction

Dodatek gazowy

Dodatek gazowy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu informuje, informuje, że w dniu 1 stycznia 2023 roku weszła w życie ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2022, poz. 2687), tzw. tarcza energetyczna w 2023.

Zgodnie z tą ustawą, będą kontynuowane działania osłonowe m.in. dla gospodarstw domowych, które zużywają paliwa gazowe do celów grzewczych. Osoby, które ogrzewają mieszkanie lub dom gazem, będą mogły otrzymać zwrot podatku VAT od ceny gazu dostarczonego w 2023 r.

Komu przysługuje refundacja podatku VAT:

  • gospodarstwu domowemu, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje kocioł na paliwa gazowe, posiada źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB
  • gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody:

– w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, nie przekraczają 2100 zł lub
– w przypadku gospodarstwa wieloosobowego nie przekraczają 1500 zł na osobę.

W przypadku wniosków złożonych od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r. obowiązuje dochód z 2021 r.

W przypadku wniosków złożonych od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023 r. dochód z 2022 r.

Wysokość „dodatku gazowego” odpowiada wysokości podatku VAT wynikającemu z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Wnioskodawcą może być osoba, która widnieje jako strona w umowie z dostawcą paliw gazowych oraz jako odbiorca faktury za dostarczenie w/w paliw.

Do wniosku konieczne będzie dołączenie faktury, która dokumentuje dostarczanie paliw gazowych do odbiorcy (gospodarstwa domowego) oraz dowód zapłaty za dołączoną do wniosku fakturę.

Wnioski można składać w Referacie Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w godz. od 8:00 do 15:00, z wyjątkiem środy (wewnętrzny dzień pracy) – w dowolnym czasie do 29 lutego 2024 r. lub – jeżeli fakturę otrzyma się po 29 lutego 2024 r. – w terminie 30 dni od jej otrzymania.