Introduction

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy

Zadanie o nazwie DODATEK OSŁONOWY w Gminie Niedźwiedź realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Wnioski przyjmowane są w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki. Środa pozostaje wewnętrznym dniem pracy. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu (tel. 18 33 12 766).

Wniosek do pobrania: