Introduction

II Forum Osób z Niepełnosprawnością już za nami

II Forum Osób z Niepełnosprawnością już za nami

W sobotę 22 czerwca 2024r. w parku podworskim hrabiów Wodzickich w Porębie Wielkiej odbyło się II Forum Osób z Niepełnosprawnością.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Kierunek Przyszłość, Gminę Niedźwiedź, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu, Powiat Limanowski
i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej z myślą o potrzebach osób
z niepełnosprawnością i ich opiekunów.

Mimo deszczowej pogody uczestnicy dobrze się bawili korzystając z przygotowanych atrakcji, min.: warsztatów rękodzielniczych, konkursu profilaktycznego, zagrody ze zwierzętami, w której gościły alpaki, kozy, owce, surogatki i króliki.

Spotkanie było okazją nie tylko do integracji i wymiany doświadczeń, ale też pięknej rywalizacji podczas PREZENTACJI GRUP. Zwycięzcą tych „zmagań” w bieżącym roku zostało Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych im. Św. Brata Alberta w Niedźwiedziu.

Tradycją Forum stało się wypuszczenie balonika do nieba jako symbolu wspólnoty i jedności mimo różnorodności każdego z uczestników oraz ogłoszenie Przyjaciela Osób z Niepełnosprawnością. Tytuł ten otrzymała – Pani Beata Krzan – pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu, o czym z dumą informujemy i serdecznie gratulujemy.