Introduction

mLegitymacja emeryta-rencisty

mLegitymacja emeryta-rencisty

OD STYCZNIA 2023 R. KAŻDY EMERYT I RENCISTA BĘDZIE MÓGŁ KORZYSTAĆ
Z ELEKTRONICZNEJ WERSJI SWOJEJ LEGITYMACJI. BĘDZIE ONA DOSTĘPNA W
TELEFONIE DZIĘKI BEZPŁATNEJ APLIKACJI MOBYWATEL.

  W nowym roku wszyscy emeryci i renciści automatycznie uzyskają
mLegitymację. Nie wymaga to od nich składania żadnego wniosku ani
wizyty w ZUS. Osobom, które nabędą uprawnienia do emerytury lub renty
od stycznia 2023 r., ZUS wyda legitymacje w formie elektronicznej.

  Emerytom i rencistom, którzy przed 1 stycznia 2023 r. otrzymali
legitymacje w formie plastikowej karty identyfikacyjnej, wydana zostanie
automatycznie również legitymacja w wersji elektronicznej. Takie osoby
będą mogły korzystać z obu wersji dokumentu - tradycyjnej i
elektronicznej.

  LEGITYMACJA W TELEFONIE

  Z mLegitymacji będzie można korzystać na własnym urządzeniu
mobilnym, np. na telefonie, przy użyciu bezpłatnej aplikacji mobilnej
mObywatel. W aplikacji wystarczy wybrać opcję „Dodaj dokument" i na
wyświetlonej liście dokumentów wskazać Legitymacja emeryta-rencisty.
Szczegółowe informacje na stronie:
https://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury/mlegitymacja

  MLEGITYMACJA – NOWA FORMA, TE SAME UPRAWNIENIA

  mLegitymacja działa tak, jak tradycyjny dokument. Pokazując ją na
ekranie smartfona, osoba uprawniona potwierdzi, że jest emerytem lub
rencistą i skorzysta z ulg i uprawnień jej przysługujących, np.
zniżek do biletów

  WNIOSEK O TRADYCYJNĄ LEGITYMACJĘ

  Osoby, które nabędą prawo do emerytury lub renty od stycznia 2023 r.
nie otrzymają od ZUS plastikowej karty, zostanie im wystawiona za to
mLegitymacja. Jeśli emeryt lub rencista będzie chciał posługiwać
się tradycyjną legitymacją, może złożyć do ZUS wniosek o wydanie
karty (formularz ERL).

  CO WAŻNE, LEGITYMACJE EMERYTÓW I RENCISTÓW, KTÓRE ZOSTAŁY WYDANE
PRZED 2023 ROKIEM, SĄ AKTUALNE, ZGODNIE Z NADANYM TERMINEM WAŻNOŚCI.