Introduction

PODZIĘKOWANIE

PODZIĘKOWANIE

PODZIĘKOWANIE

dla Pani Karoliny Marii Zapała

Prezes Stowarzyszenia Kierunek Przyszłość

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu składa serdeczne podziękowania za zorganizowanie w dniu 24 kwietnia br. szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, w którym mogli uczestniczyć nie tylko pracownicy tut. Ośrodka ale również przedstawiciele placówek oświatowych z terenu Gminy Niedźwiedź, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Limanowej.

Szkolenie, które poprowadził Pan dr Marek Mudant ceniony specjalista z zakresu przeciwdziałania przemocy wzbogaciło wiedzę i kompetencje uczestników, co jest niezmiernie ważne w codziennej pracy z osobami uwikłanymi w przemoc domową.

Dziękując za dotychczasowe zaangażowanie w tej dziedzinie życzymy wszelkiej pomyślności i dalszej kreatywności, która przynosi tak wiele dobra naszej społeczności.

Kierownik i pracownicy GOPS w Niedźwiedziu

Niedźwiedź, dn. 25 kwietnia 2024r.