Introduction

Schronienie dla Uchodźców

Schronienie dla Uchodźców

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców o zgłaszanie możliwości przyjęcia obywateli Ukrainy, którzy będą szukać tymczasowego schronienia w naszej Gminie.

Osoby do kontaktu:

P. Monika Cieniawska-Napora – tel. 183312776, 784041656

P. Łucja Ablewicz – tel. 183312776.

Istnieje możliwość zwrotu kosztów (zakwaterowanie + całodzienne wyżywienie) do kwoty 120 zł/doba. Zwrot kosztów dotyczy właścicieli obiektów, którzy mają możliwość wystawienia rachunku bądź faktury tytułem zakwaterowania.

Więcej informacji na temat pomocy dla uchodźców z Ukrainy można uzyskać na stronie www.pomagamukrainie.gov.pl