Introduction

Senior na drodze do bezpieczeństwa

Senior na drodze do bezpieczeństwa

Akcja „Senior na drodze do… bezpieczeństwa!” to odpowiedź na potrzeby starszych uczestników ruchu drogowego. Ze statystyk wynika, że w przypadku seniorów częściej dochodzi do poważnych wypadków. Zgodnie z danymi Policji za 2022 rok ofiary wypadków drogowych po 60 roku życia to 5955 osób, z czego 590 to ofiary śmiertelne.

Partnerami ogólnopolskiej akcji są Policja i Żandarmeria Wojskowa, w każdym spotkaniu uczestniczy policjant z lokalnego Wydziału Ruchu Drogowego. Akcja poszerzona jest o dodatkowe działania informacyjno-edukacyjne, w tym film promujący akcję, której ambasadorem jest Maciej Wisławski – senior, pilot rajdowy.

SZCZEGÓŁOWY PLAN WARSZTATÓW JEST DOSTĘPNY NA STRONIE INTERNETOWEJ www.seniornadrodze.pl