Introduction

Webinarium – cyberbezpieczeństwo w internecie

Webinarium – cyberbezpieczeństwo w internecie

Webinarium pt. „CYBERBEZPIECZEŃSTWO W KONTEKŚCIE ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH W INTERNECIE, W SZCZEGÓLNOŚCI OSZUSTW NA URZĄDZENIACH MOBILNYCH" organizowane jest 20 STYCZNIA 2023 ROKU (PIĄTEK) przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach projektów: Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku - CEDUR oraz Centrum Edukacji dla
Bezpieczeństwa Rynku Finansowego - CEBRF, we współpracy z Komendą Główną Policji. Webinarium odbędzie się w godzinach popołudniowych (17:00-18:00).

Celem webinarium jest zwiększanie świadomości seniorów w zakresie cyberbezpieczeństwa w kontekście zagrożeń występujących w Internecie, szczególnie ataków skierowanych do użytkowników urządzeń mobilnych.
Więcej informacji i formularz zgłoszenia
https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=80737&p_id=18