Introduction

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO „ Rodzina jest moim domem”

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO „ Rodzina jest moim domem”

W dniu 31.05.2024r. Komisja konkursowa w składzie:

Przewodnicząca – Pani Stanisława Liberda – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych,

Członkowie: Pani Beata Krzan – St. pracownik socjalny w GOPS w Niedźwiedziu i Pani Marzena Burkowicz – asystent rodziny w GOPS w Niedźwiedziu dokonała oceny prac przysłanych na konkurs plastyczny „Rodzina jest moim domem”, i tak:

w I kat. wiekowej, tj. przedszkolaki

I miejsce otrzymała Zuzanna Strama

II miejsce otrzymała Laura Zapała

III miejsce otrzymała Amelia Zięba

III miejsce otrzymała Julia Potaczek

w II kat. wiekowej, tj. uczniowie kl. I – IV

I miejsce otrzymała Anna Węglarz

II miejsce otrzymała Maria Węglarz

II miejsce otrzymała Emilia Zapała

III miejsce otrzymał Mateusz Kraus

w III kat. wiekowej, tj. dzieci i młodzież kl. V-VIII

I miejsce otrzymała Karolina Pająk

II miejsce otrzymała Marcelina Kraus

III miejsce otrzymała Jolanta Kowalczyk

Wyróżnienia przyznano:

W kat. przedszkolaki:

  1. Mia Niedźwiedzka
  2. Alan Jania
  3. Anna Woźniak
  4. Kacper Zapała

W kat. dzieci z kl. I-IV

  1. Lena Zięba
  2. Lena Strama

W kat. dzieci i młodzież z kl. V-VIII

  1. Jan Woźniak
  2. Eryk Zapała

Dzieciom i rodzicom składamy serdeczne gratulacje i życzymy kolejnych sukcesów plastycznych.

Nagrody ufundowała Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu