Introduction

Zagórzańska Przystań Marzeń – Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i
młodzieży z terenu Gmin: Mszana Dolna, Niedźwiedź i Miasta Mszana Dolna