Introduction

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu zaprasza do składania ofert na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Szczegóły poniżej:

https://bip.malopolska.pl/opswniedzwiedziu,a,2007545,zapytanie-ofertowe.html