Introduction

III EDYCJA KONKURSU PLASTYCZNEGO

III EDYCJA KONKURSU PLASTYCZNEGO

W dniu 15 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Rodziny. Z tej okazji Wójt Gminy Niedźwiedź i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu zapraszają do udziału
w III edycji konkursu plastycznego „ RODZINA MOIM SKARBEM. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci i młodzieży szkół podstawowych z terenu Gminy Niedźwiedź. Prace konkursowe wraz z formularzem zgłoszeniowym należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu w terminie do 31 maja 2023r.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Szczegółowe informacje zawiera Regulamin konkursu.