Introduction

Pomoc żywnościowa

Pomoc żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu informuje o możliwości ubiegania się o pomoc żywnościową w ramach

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PODPROGRAM 2021 PLUS.

Osoby spełniające kryteria do przyznania pomocy proszone są o zgłoszenie się w tut. Ośrodku celem wydania stosownych skierowań.

Ze względu na krótka realizacje programu skierowania będą wydawane do 31 maja 2023r.