Introduction

Podsumowanie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, Podprogramu 2021

Podsumowanie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, Podprogramu 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu w ramach Programu  Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2021 dystrybuował  żywność wśród osób najbardziej potrzebujących na terenie gminy Niedźwiedź. Pomoc żywnościową otrzymały 243 osoby, wydano 5144,31kg żywności , co daje 470 paczek żywnościowych.

Z uwagi na duże zapotrzebowanie na tą formę pomocy gmina Niedźwiedź planuje kontynuować realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, Podprogramu 2021 Plus.