Introduction

ZMIANA KRYTERIÓW DOCHODOWYCH UPRAWNIAJĄCYCH DO POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ

ZMIANA KRYTERIÓW DOCHODOWYCH UPRAWNIAJĄCYCH DO POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ

ZMIANA KRYTERIÓW DOCHODOWYCH UPRAWNIAJĄCYCH
DO POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2021 Plus

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu informuje, że zostało podwyższone kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ i obecnie wynosi:

– 1.823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

– 1.410 zł w przypadku osoby w rodzinie

Osoby spełniające kryteria do przyznania pomocy proszone są o zgłoszenie się w tut. Ośrodku celem wydania stosownych skierowań.

Ze względu na krótką realizację programu skierowania będą wydawane do 31 maja 2023r.